Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Sự thật thật sự

một người thực sự yêu bạn sẽ thấy rõ là bạn phức tạp tới cỡ nào,
u sầu tới cỡ nào, khó có thể kiểm soát mình tới cỡ nào
... nhưng họ vẫn muốn có bạn trong đời họ.

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Dễ ghét...

Có ba cách cắt đứt một cuộc trò chuyện trong bữa tiệc:
1. Hỏi bà ngồi bên phải xem đã có chồng chưa. Nếu bà ta nói có thì hỏi bà ta có con chưa. Nếu bà ta bảo chưa thì hỏi xem bà ta đã thực hiện bằng cách nào??
2. Hỏi bà ngồi bên trái xem đã có chồng chưa. Nếu bà ta bảo chưa thì hỏi xem bà ta có con không??
3. Hỏi với sang bàn bên kia, hỏi bà ngồi trước mặt xem bà ta có con chưa. Nếu trả lời là có thì hỏi bà ta có chồng không??

(sưu tầm) 
Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...