Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

Sự phản bội không làm tổn thương bạn...

"Sự phản bội không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là bạn quá để tâm đến chuyện đó. Chia tay không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là hồi ức. Tình yêu đi đến đoạn kết không làm tổn thương bạn, điều làm tổn thương bạn, là hy vọng.

Bạn luôn nghĩ rằng mình bị tình cảm làm tổn thương, thế nhưng thực ra người có thể làm tổn thương đến bạn, vĩnh viễn chỉ có bản thân bạn mà thôi. Vậy nên, cảnh giới cao nhất của một con người, không phải là toàn tâm toàn ý để yêu một người, mà là tự mình sống tốt cuộc đời của mình, đừng phụ thuộc vào bất kỳ một ai."

(Sưu tầm)


Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Lòng người vẫn thường thay đổi...

"Lòng người vẫn thường thay đổi, nhưng nhờ thế, bạn học được cách buông bỏ. Cuộc đời thường không như ý, nhưng nhờ thế, bạn học được cách trân trọng điều mình đang có. Sự lừa lọc vẫn thường xảy đến, nhưng sau rốt, bạn học được rằng chỉ nên tin bản thân mình. Và đôi khi, điều tốt đẹp sẽ tan vỡ nhưng là để mang điều tốt đẹp hơn trở về."

(Marilyn Monroe)

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...