Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Lọng cọng (30)

Có những người như rừng, đi sâu mãi mà không hiểu hết, kỳ diệu và bí ẩn. Có những người như ngôi nhà, bình dị như nhà mình, dễ hiểu và an toàn. Thỉnh thoảng vào rừng thăm thú cũng hay, nhưng cuối ngày ai cũng muốn về nhà.

(sưu tầm)


Thứ Năm, 2 tháng 7, 2015

Một thời để yêu

...
Tình là một lần được mơ
Mơ trong bóng đêm lẻ loi
Có những chiếc lá úa rơi
Rơi chơi vơi vào trời tối
...

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...