Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Thứ bảy

Thứ bảy, giận cái wifi ở chỗ làm cà giật, em bỏ hết mọi sự đi làm được có 3 việc xứng đáng: qua nhà thờ dự Lễ 12g trưa, tủm tỉm soạn hình tụi nhỏ và có hứng nghe suốt cả buổi chiều How deep is your love - Chantal Chamberland. Nai-s-wít-ken! ;)


Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...