Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Trà túi lọc“Người phụ nữ giống như trà túi lọc. Họ chỉ biết sức mạnh/chất đậm đà của mình khi bỏ vào trong nước sôi.” (Khuyết danh)

“A woman is like a tea bag. She only knows her strength when put in hot water.” (Author Unknown)

2 nhận xét:

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...