Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Tháng tám

... là thời điểm rất tốt để tôi bắt đầu lại mọi thứ. Một công việc giúp tôi tìm lại nhiệt huyết ngày xưa. Một mối quan hệ chưa đi tới đâu nhưng có thể làm lòng tôi dịu lại từng ngày. Một mối liên hệ máu mủ tình thâm được kết nối để tôi biết mình còn có một gia đình lớn luôn dõi theo tôi. Một lòng tin tưởng vững chắc: mọi thứ rồi cũng sẽ qua... bởi Chúa đã an bài mọi sự cho tôi...


[in God we trust]

2 nhận xét:

cám ơn bạn đã ghé qua blog này.
sự hiện diện của bạn (ở đây) là niềm vinh hạnh cho (MX) tôi ;))

Xem thêm:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...